Serdeczne podziękowanie dla przedstawicieli Władz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, w tym szczególnie dla twórców "Dolny Śląsk Travel" za reportaż,
zaangażowanie i promocje Muzeum.
Jerzy Mazur

FacebookInstagramLink