- CEREMONIA PASOWANIA JERZEGO MAZURA NA GWARKA -

WAŁBRZYCH BARBÓRKA 2022

CIEKAWOSTKA GÓRNICZA!

GWAREK w górnictwie jako słowo pochodzi od języka niemieckiego. Oznacza osobę zajmującego się produkcją, organizowaniem prac. Gwarek jest to udziałowiec czy właściciel danej kopalni. Tytuł Gwarka nadaje się w górnictwie dla osób szczególnie zasłużonych, działaczy, inwestorów i biznesmenów inwestujących w górnictwo.

GÓRNIK natomiast to pracownik danej kopalni, zajmujący się wydobyciem danego surowca. Górnik nie zajmuje się pracami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania kopalni, prac organizacyjnych, inwestycyjnych czy biznesowych, poza powierzonymi mu obowiązkami zleconymi mu przez właściciela kopalni.