15 .01.2016 roku Wałbrzych 

BOHATEROWIE MOTORYZACJI
- JERZY MAZUR  I PATRYK MIKICIUK I TEAM TOTAL I -